Asbestsanering

JP sanering AB tar ansvar för hela arbetet, från analys till färdig sanering. Asbest kan, trots att det är förbjudet sedan 1982, förekomma i miljön och har en skadlig inverkan på människor. Det kan vara svårt att upptäcka och därför rekommenderar vi att du kontaktar oss om du misstänker att det finns i er byggnad. Vi har lång erfarenhet och modern utrustning tillhands, och hjälper dig gärna med ett effektivt och säkert saneringsarbete. Vi erbjuder provtagning och asbestsanering. Naturligtvis har vi alla tillstånd från arbetsmiljöverket som krävs.

Vi utför jobb i Dalarna, Gävleborg och Västmanland.

JP Sanering Asbestsanering slipning av betonggolv

Fakta om asbest

JP Sanering Asbestsanering slipning av betonggolv
Vad innebär begreppet asbest?

Asbest är en gemensam benämning på flera naturligt förekommande mineraler. Den mest framstående typen av asbest är krysotil, även känd som vit asbest. Under lång tid har asbest använts på grund av dess värdefulla tekniska egenskaper. Materialet utmärker sig genom hög mekanisk styrka och smidighet, exceptionell termisk resistens för att klara höga temperaturer, effektiv ljud- och värmeisolering samt betydande kemisk resistens mot olika kemikalier.

Var kan man stöta på asbest?

Asbest finner man oftast i material såsom gammalt lim för mattor, fogar och fix för kakel, fönsterkitt, eternitplattor, rörisoleringar och olika former av isoleringsmaterial – för att bara nämna några exempel.

Att bryta reglerna kring asbestsanering är straffbart

Varje arbetsplats där asbestarbete kan förekomma bör ha tydliga instruktioner för hur asbest ska hanteras och vilka skyddsåtgärder som krävs. Överträdelser av Arbetsmiljöverkets regelverk kan leda till böter eller sanktionsavgifter. Därför är det avgörande att ha rätt kunskap och kompetens när asbestsanering genomförs.

Vad gör asbest så farligt?

Asbest består av små fibrer som, om de andas in, kan orsaka allvarliga lungsjukdomar och långsiktiga skador. Yrkesgrupper som löper störst risk för asbestexponering och därmed förknippade sjukdomar inkluderar elektriker, snickare, golvläggare, rörläggare och städpersonal. För att minimera asbestrelaterade risker är det avgörande att söka professionell hjälp för asbestsanering.

Förebygg hälsorisker genom asbestsanering

Minska potentiella hälsorisker genom att genomföra en asbestanalys för att fastställa eventuell närvaro av asbest. Om asbest påvisas bör en omedelbar asbestsanering genomföras. Under själva saneringsprocessen är det av yttersta vikt att följa rätt procedurer för att minimera riskerna med asbestfibrer. Det innefattar användning av korrekt skyddsklädsel och utrustning. Dessutom bör själva saneringen utföras med metoder som reducerar riskerna både för personal och för verksamheter i närheten.

JP Sanering är experter inom asbestsanering och kan assistera er genom hela processen, från materialanalys till fullständig sanering.